Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Empatická komunikácia v paliatívnej starostlivosti

Kurz online

Termíny: 29. 9. 2022    9:00 – 15:30hod.

                   28. 10. 2022    9:00 - 15:30 hod

Do prihlášky prosím uveďte termín kurzu na ktorý sa hlásite.

Cena kurzu:

pre členov         SK SaPA 70 EUR

pre nečlenov    SK SaPA 84 EUR

6 kreditov udelených SK SaPA

   

V jednodňovom kurze si predstavíme  základné pravidlá vedenia profesionálného rozhovoru v pomáhajúcích profesiách. Pravidlá budu v priebehu kurzu prakticky aplikované pri vedení rozhovorov. Rozhovory budú špecificky zamerané na poskytovanie paliatívnej starostlivosti.  Kurz sa opiera o teóriu empatie, ktorú prakticky využíva pri vytváraní empatických obratov v komunikácii. Cieľom kurzu je účastníkom poskytnúť zážitok z empatického reagovania a to ako v roli pacienta tak v roli pomáhajúcej profesie. Zážitok následne pomáha porozumieť pacientovi a jeho rodine pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti. Kurz je určený pre všetky profesie, ktoré sa starajú o nevyliečiteľne chorých pacientov.

Moduly kurzu:

  1. Profesionálny rozhovor
  2. Poradie cieľov rozhovoru
  3. Empatia v praxi
  4. Čo vo vete svieti?
  5. Zážitok vedenia rozhovoru v úlohe pacienta a v úlohe profesionála