Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Kurzy s udelením kreditov SK SaPA

Jednodňový kurz je určený pre zdravotné sestry, lekárov so záujmom o paliatívnu starostlivosť, sociálnym pracovníkom, ošetrovateľom, pracovníkom vo vedúcich pozíciách  – staničné, vrchné sestry, vedúci ADOS, riaditeľ Domova pre seniorov…

V jednodňovom kurze si predstavíme základné pravidlá vedenia empatického rozhovoru. Tieto pravidlá budeme v priebehu kurzu aplikovať pri nácviku rozhovoru s pacientom a jeho rodinou.