Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Specifika práce s umírajícími v kontextu sociálních služeb

Maximální počet účastníků: 25

Termín: dle vzájemné domluvy

Místo realizace:  poptávající organizace

Akreditace MPSV: č. A2019/0042-SP/PC

Akreditace v rozsahu 16 vyučovacích hodin určena pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Cena: 30 000 Kč

Dvoudenní kurz interaktivní formou provází účastníky tématem paliativní péče. Přináší praktické zkušenosti z péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Připraví pracovníky v sociálních službách na zahájení nastavování procesů paliativní péče v organizaci.

Cílem kurzu je získání základních znalostí z oblasti paliativní a hospicové péče. Je koncipován jako úvodní kurz do problematiky. 

Přispívá k navnímání filozofie paliativní péče a k vytvoření základu pro uplatňování paliativního přístupu. Kurz je rozdělen do teoretických a praktických bloků.

Moduly kurzu:

  1. Úvod do paliativní péče
  2. Paliativní tým a role členů týmu
  3. Pět fází vyrovnávání se s těžkou nemocí
  4. Praktický nácvik komunikace – dle modelu pěti fází vyrovnávání se s těžkou nemocí a ztrátou
  5. Vlastní postoj ke smrti, význam pravdy
  6. Péče v závěrů života
  7. Komunikace
  8. Modelové řešení vybraných specifických situací při péči o umírající
  9. Sebepéče