Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Techniky úspěšného týmu

Maximální počet účastníků: 8

Termín: dle vzájemné domluvy

Časová dotace: 2 x 2 hodinové setkání pro jednu techniku

Místo realizace: poptávající organizace

Cena: 10 000 Kč / techniku

Cílem setkání je, představit pracovníkům středního managementu techniky tak, aby je mohli používat při práci se svým týmem. Používání technik přispívá ke vzájemné inspiraci členů týmu a tím využívá potenciál týmové práce. Při prvním setkání bude technika použita na konkrétním vhodném tématu a zároveň bude představena meta rovina techniky (postup použití techniky). Druhé setkání  je prostorem pro ukázku vedení techniky účastníky setkání s podáním zpětné vazby a sdílením zkušeností s použitím techniky.

  1. Debriefing by měl tým používat velmi často. Na základě metaanalýzy 46 vzorků z předchozího výzkumu Tannenbaum a Cerasoli uvádějí, že debriefing zvyšuje výkonnost týmu o 20%. Použití techniky zabere pouze 20 až 60 minut. Debriefing je strukturovaná diskuse o nedávných zkušenostech, identifikuje, co šlo dobře a kde je možné zlepšení.
  1. Bálintovskou skupinu může tým občas použít když, hledá alternativy řešení situací nebo nových postupů. Skládá se z pěti fázi a potřebuje časovou dotaci 40 minut.
  1. Fórum je založeno na sdílení zkušeností a emocí členů týmu a vychází z toho, že lidé často řeší podobné problémy. Přispívá k vzájemnému poznávání členů týmu a kultivaci vztahu. Vazby a vztahy jsou to nejdůležitější pro fungování týmu.  Pro techniku Fóra je potřebné vyčlenit 60 minut.
© 2020 | www.institut-educal.cz | Hradec Králové