Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Týmové koučování procesů MSPP

Cílem koučování je provést organizaci procesem nastavení fungování odbornosti 926 vedle odbornosti 925. Je vhodné (dle pokročilosti organizace v tématu poskytování paliativní péče) před koučováním v tomto tématu absolvovat kurz MSPP v organizacích poskytující domácí zdravotní péči .

Cílem koučování je provést organizaci procesem nastavení fungování odbornosti 926. Je vhodné (dle pokročilosti organizace v tématu poskytování paliativní péče) před koučováním v tomto tématu absolvovat kurz MSPP v organizacích neposkytující domácí zdravotní péči .

© 2020 | www.institut-educal.cz | Hradec Králové