Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Týmové koučování

Týmové koučování procesů mobilní specializované paliativní péče (MSPP)

Týmové koučování je efektivním nástrojem pro převedení teoretických znalostí o paliativní péči do praxe a prostředkem pro nastavení procesů k poskytování paliativní péče. Je vhodné ho zařadit po absolvování vzdělávání v tématice paliativní péče. Koučování pomůže s procesem změny v organizaci, zavede praxi a poskytne nástroje, jak praxi dál rozvíjet. V rámci koučování leze vytvořit akční plán rozvoje paliativní péče organizaci na míru. Týmové koučování posouvá členy týmu z úrovně, kdy vyjadřují svoji nespokojenost, na úroveň, kdy přicházejí s návrhem, jak změnit to s čím jsou nespokojení.

Mapování, hodnocení a uspokojování potřeb pacientů v paliativní péči

Cílem koučování, je nastavit procesy pro mapování potřeb pacienta. Vybrat vhodné nástroje pro hodnocení potřeby a nastavit postup pro intervence, vedoucí k naplnění potřeby pacienta. 

Techniky úspěšného týmu

Tým se nestává dobře fungujícím týmem jen tak. Nejlepší týmy se učí z vlastních zkušenosti. Představím Vám tři jednoduché techniky pro úspěšné fungování týmu.

© 2020 | www.institut-educal.cz | Hradec Králové