Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

INSTITUT EDUCAL

Kdysi dávno jsem se stala zdravotní sestrou. Každý den jsem se snažila pomáhat nemocným. Jednoho dne, po 20ti leté praxi ve zdravotnictví, jsem dostala nabídku pomoci od Nadačního fondu Avast, a to v rámci Avast stipendia. Nadační fond mně podpořil finančně, odborně a lidsky v mém profesím růstu.  Díky tomu jsem si rozšířila kvalifikaci o obor mentora a kouče. Výsledkem bylo, že jsem se z role pomoci nemocným přesunula do role pomoci těm, kdo o nemocné pečují. Protože mě samotné tato pomoc 20 let chyběla, zabývala jsem se myšlenkou, jak nejlépe nabídnout pomoc pomáhajícím, až nakonec vznikl tento web.

www.institut-educal.cz

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

koučka, lektorka se zaměřením na paliativní péči, zdravotní sestra a sociální pracovník.

Prošla jsem zkušeností s poskytováním přímé péče umírajícím pacientům a jejích rodinám, s vedením paliativního týmu a s externím koučováním paliativních týmů. Na základě těchto zkušeností vnímám, jak důležitá je podpora lidí, kteří pečují o druhé. Ráda svým dílem k této podpoře přispívám.