Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Empatická komunikace v praxi

Maximální počet účastníků: 20

Číslo akreditace MPSV: A2022/0556-SP/PC

Cena kurzu na klíč: 22 000Kč

V jednodenním kurzu si představíme základní pravidla vedení profesionálního rozhovoru v pomáhajících profesích. Pravidla budou v průběhu kurzu prakticky aplikované při vedení rozhovorů.

Kurz se teoreticky opírá o prvky empatie, které pak používá v nácvicích reálných rozhovorů. Profesionálně vedený rozhovor napomáhá k poskytování péče dle potřeb pacienta. Přispívá k udržení motivace pracovníků a funguje i jako prevence syndromu vyhoření. Cílem kurzu je poskytnout zážitek jak z toho, když empaticky reagujeme, tak z toho, když je na naše výroky empaticky reagováno. Prožitek pak při reálnem rozhovoru v praxi pomáhá porozumět pacientovi a jeho rodině a následně je účinně podpořit.

Moduly kurzu:

  1. Úvod do empatické komunikace, empatie
  2. Co ve větě svítí
  3. Profesionální rozhovor a jeho cíle
  4. Zážitek vedení rozhovoru v roli profesionála a v roli klienta I.
  5. Zážitek vedení rozhovoru v roli profesionála a v roli klienta II.