Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Paliativní péče

Paliativní péče je jak filozofie péče, tak organizovaný, vysoce strukturovaný systém poskytování péče. Odborná složka je nezbytná pro poskytování paliativní péče a jejím nástrojem je funkční multidisciplinární tým. 

Spojením odbornosti a efektivního fungování týmu lze dosáhnout jak zvýšení kvality poskytované péče vnímané u pacientů, tak zvýšení spokojenosti z práce u členů týmu.