Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Kurz Interního mentora komunikace

„Tím že učíme jiné, učíme sebe.“

Seneca  

Maximální počet účastníků: 16

Akreditace první části kurzu:  probíhá

Cena kurzu celkem: 20 000Kč

Termín realizace: od 22. 4. – 1. 11. 2024

Víc o právě probíhajícím kurzu

Chcete podpořit své kolegy v rozvoji komunikace? Přemýšlíte,  jaký je nejefektivnější způsob předávání zkušenosti a informací kolegům? Přijďte si zdokonalit nebo utvrdit své komunikační dovednosti a naučit se, jak je formou interního mentorinku efektivně předávat dál k prospěchu vašich kolegů a klientů.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se chtějí dál rozvíjet v komunikaci a následně předávat své  zkušenosti a podporovat kolegy v rozvoji komunikace, a to v roli interního mentora komunikace.  Kurz má dvě části. První část je věnována zdokonalování dovednosti při vedení komunikace s člověkem v emocích, v krizi a při komunikaci s člověkem s poruchou kognitivních funkcí. Táto část  kurzu je v procesu akreditace MPSV v rozsahu 30 vyučovacích hodin. Druhá část kurzu se věnuje jak teorii mentorinku tak jeho praktickému nácviku. Během kurzu si účastníci vytvoří cvičebnici mentora, která jim bude dál nápomocná při vedení mentorinku v praxi. 10denní kurz je ukončen závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou.

Lektorky kurzu: Mgr. Anna Michlová, Mgr. Renáta Novotná Nentvichová, Bc. Viera Ivanovová

Program kurzu

1. Blok 2 dny 22. – 23. 4. 2024
Základy komunikace v reakci na emoce – teorie, nácvik

2. Blok 1 den 24. 5. 2024
Krizová intervence – teorie, kazuistiky, nácvik

3. Blok 1 den 3. 6. 2024
Validace – teorie, nácvik

4. Blok 2 dny 10. – 11. 9. 2024
Základy mentorinku, nácvik vedení mentorinku

5. Blok 2 dny 1. – 2. 10. 2024
Nácvik komunikace dle kazuistik, nácvik vedení mentorinku, základy cvičebnice mentora

6. Blok 2 dny 31. 10- 1. 11. 2024
Kompetence mentora komunikace v organizaci, dopracování cvičebnice mentora, závěrečná zkouška z vedení mentorinku v komunikaci