Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Pacient v paliatívnej starostlivosti

Maximálný počet účastníkov: 20

Miesto konania: dohodou

Termín: podľa dohodou

Cena: dohodou

Dvojdenný kurz je určený pre všetky profesie, ktoré sa starajú o pacienta s nevyliečiteľným ochorením. Venuje sa základným princípom paliatívnej starostlivosti a prináša úvod do témy nastavenia procesov pre poskytovanie paliatívnej starostlivosti.

V kurze sa budeme venovať otázke, ako začať s plánovaním starostlivosti v závere života, s kým pri plánovaní spolupracovať. Ukážeme si aké benefity pre pacienta, jeho rodinu i personál plánovanie starostlivosti v závere života prináša. Komunikácii v náročných situáciách budeme venovať dva bloky a bude priestor i na praktické ukážky.

1. deň

  • Predstavenie, úvod do kurzu
  • Filozofia a princípy paliatívnej starostlivosti
  • Ako nastaviť poskytovanie PP v zariadení I.
  • Ako nastaviť poskytovanie PP v zariadení II.
  • Vlastný postoj k smrti, starostlivosť o seba

2. deň

  • Plánovanie starostlivosti v záveru života
  • Workshop – Plánovanie starostlivosti v záveru života
  • Základy komunikácie v náročných situáciách
  • Praktická komunikácia v náročných situáciách
  • Zhrnutie, záver kurzu