Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Cesta  k  poskytování  paliativní péče  v  zařízeních  sociálních  služeb

Maximální počet účastníků: 20

Termín dle vzájemné domluvy

Místo realizace:  poptávající organizace

Akreditace MPSV: č. A2020/0675-SP/PC/VP

Akreditace v rozsahu 16 vyučovacích hodin je určena pro pracovníky v sociálních službách,  sociální pracovníky a management organizace

Cena: 30 000 Kč


Cílem dvoudenního kurzu je představit základní témata pro nastavení procesů poskytování paliativní péče v zařízeních sociálních služeb. Nabízí návod, jak teoretické znalosti přenášet do každodenní péče o nevyléčitelně nemocné.

Kurz navazuje na kurz Specifika práce s umírajícími v kontextu sociálních služeb. Je možné ho absolvovat jako navazující kurz nebo také jako kurz samostatný. V kurzu účastníci pracují s konkrétními podmínkami v jejich zařízení. Kurz je příležitostí pro společné pojmenování, rozklíčování, které procesy při poskytování paliativní péče v zařízení fungují dobře a které je potřebné zlepšit.

Moduly kurzu:

  1. Paliativní přístup
  2. Motivace k poskytování paliativní péče
  3. Vedení rozhovoru o závěru života
  4. Indikace k paliativní péči
  5. Bolest
  6. Terminální fáze
  7. Debriefing
  8. Překonávání bariér při poskytování paliativní péče