Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Kurzy akreditované MPSV

V jednodenním kurzu si představíme základní pravidla vedení profesionálního rozhovoru v pomáhajících profesích. Pravidla budou v průběhu kurzu prakticky aplikované při vedení rozhovorů.

Dvoudenní kurz interaktivní formou provází účastníky tématem paliativní péče. Přináší praktické zkušenosti z péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Připraví pracovníky v sociálních službách na zahájení nastavování procesů paliativní péče v organizaci.

Cílem dvoudenního kurzu je představit základní témata pro nastavení procesů poskytování paliativní péče v zařízeních sociálních služeb. Nabízí návod, jak teoretické znalosti přenášet do každodenní péče o nevyléčitelně nemocné.