Institut-Educal.cz

Cíl bez plánu je jenom přání. 

Antoine de Saint-Exupéry

Vzdělávání v paliativní péči

www.institut-educal.cz

Paliatívna starostlivosť

Maximálny počet účastníkov: 20

Termín:  dohodu

Miesto konania: dohodou

Udelenie kreditov SK  SaPA

Cena kurzu pre organizáciu:   1100 EUR

Lektorka kurzu:  Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Jednodenný kurz je určený pre zdravotné sestry, lekárov so záujmom o paliatívnu starostlivosť, sociálnym pracovníkom, ošetrovateľom, pracovníkom vo vedúcich pozíciách  – staničné, vrchné sestry, vedúci ADOS, riaditeľ Domova pre seniorov… V  kurze si predstavíme filozofiu paliatívnej starostlivosti a ukážeme si ako ju aplikovať v praxi. Budeme diskutovať ako môže pomôcť pacientovi, jeho rodine a ošetrujúcemu personálu spísanie  Plánu budúcej starostlivosti. Predstavíme si základné príznaky v závere života a ich liečbu. Záver kurzu bude venovaný otázke ako s rodinou pacienta naviazať dobrú spoluprácu.

Moduly kurzu

  • Filozofia paliatívnej starostlivosti
  • Špecifika prostredí poskytovania paliatívnej starostlivosti
  • Plánovanie starostlivosti v závere života
  • Príznaky v závere života a ich liečba
  • Rodina nevyliečiteľne chorého pacienta